SANTA MARIA DE SALES

 
  
Eduard Sánchez
octubre / 2014
Planta de situació intervenció 2014.