SANTA MARIA DE SALES

 
  
Eduard Sánchez
juny / 2013
Vista de la sitja identificada fora de l'àmbit d'actuació